Jak správně vybrat radiátor

Každý, kdo si pořizuje nový výrobek, od něho očekává, že mu bude účelně a spolehlivě sloužit. Při rekonstrukci domu či bytu nebo plánování novostavby přijde dříve nebo později na řadu vytápění a radiátory. Z celé otopné soustavy klademe největší nároky na radiátory, protože právě ty nám zajišťují dostatečné teplo v místnosti. Ať už jde o jejich kvalitu, životnost, design, tepelný výkon, umístění v interiéru či správnou funkci, je potřeba radiátorům věnovat dostatečnou pozornost. Máme pro vás několik tipů, jak při výběru radiátorů postupovat a na co si dát pozor…

  1. Správně navržená otopná tělesa (radiátor) musí zajistit tepelnou pohodu vašeho prostředí, tak abyste se cítili v místnosti dobře. K dosažení tepelné pohody musí být zajištěn přívod a odvod tepla z radiátorů tak, aby nedocházelo ke snížení nebo zvýšení teploty těla. Člověk by tedy neměl mít pocit chladu, ani pocit nepříjemného tepla.

  2. Zároveň je důležité se nad novými radiátory zamyslet také z pohledu úspor – největších úspor v oblasti sdílení tepla lze docílit pomocí rychle reagujících otopných soustav. Základním předpokladem je malý vodní obsah radiátoru. Dále přímé napojení regulačních prvků na otopné těleso, což moderní deskové radiátory splňují. Pro zajištění úsporného vytápění je také důležité správně se rozhodnout, kam radiátory umístíte. Pro dosažení maximální účinnosti je nejlepší umístit radiátor pod okno.

  3. Rekonstruujete bydlení? Změna druhu radiátoru musí mít vazbu na již používaný systém, moderní desková otopná tělesa snadno nahradí starší radiátory. Radiátory deskové zdědily po článkových jediné, a to připojení, ale již v polovině 90. let se začalo prosazovat nové modernější pojetí – spodní připojení radiátorů se zabudovaným regulačním ventilem – provedení VENTIL KOMPAKT. Toto řešení umožňuje vést připojovací potrubí horizontálně pod radiátor v podlaze nebo po stěně zakryté lištou.

  4. Návrh a výpočet velikosti a rozmístění deskových radiátorů nejlépe zvládnou zkušení topenáři. Typ, provedení, velikost a umístění radiátoru určuje jeho tepelný výkon. Ten by měl odpovídat velikosti místnosti v půdoryse i s ohledem na výšku stropů. Také orientaci místnosti na světovou stranu, klimatickým podmínkám oblasti a způsobu používání místnosti.
    Oslovte odborné topenáře, kteří vám spolehlivě navrhnou celý otopný systém a v souvislosti s tím i otopná tělesa pro každou místnost objektu (výkon otopných těles by se měl pohybovat mezi 60 až 100 W na 1 m2 plochy).


  5. Doporučujeme vám, aby tepelné ztráty i celý návrh instalace navrhl projektant v oboru vytápění. Ten je schopný správně vypočítat očekávané tepelné poměry místností a celého objektu a navrhnout celý systém vytápění s maximálně efektivně s malou rezervou pro mrazivější dny. U nového provedení otopné soustavy s ohledem na návrh a montáž deskového otopného tělesa se předpokládá realizace odbornými firmami.

  6. Důležité je nejen správně vybrat nový radiátor, ale koupit si také jistotu jeho kvalitní odborné instalace. Každý uživatel potřebuje vědět, že bude mít vždy příležitost najít bez problémů dostatečně kvalifikovaného odborníka. Ten mu bude nápomocen v případě nejasností či problémů. Pokud si nový radiátor necháte nainstalovat některou z našich partnerských montážních firem, investujete nejen do kvalitního výrobku. Současně do jistoty a záruky na jeho odbornou montáž. Získáte tak nejen moderní topení, ale i spolehlivou péči o něj, která je v dnešní době k nezaplacení.